top of page
  • White TripAdvisor Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

Contact

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Dede Mahallesi Haktanır Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde mukim Poliday İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. (“Tasigo Hotels”) tarafından sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

bottom of page